Ga naar de inhoud

Tartelier de Mark

PRIVACYBELEID “Tartelier de Mark”

Tartelier de Mark, (Vander Cluyzen Mark), met maatschappelijke zetel te 7090 Steenkerque, Rue Turenne 18, met ondernemingsnummer 0831.927.72

Verwerkingsdoeleinden

Tartelier de Mark zal de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op Contact@tartelierdemark.com

Tartelier de Mark “ verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Alle gegevens die je op het contactformulier invult worden bijgehouden in onze database. Deze worden bijgehouden tot een tegenbericht van de klant ( de inbrenger van de gegevens) zelf een schriftelijke aanvraag indient om deze gegevens te verwijderen. Dat kan via dit e-mailadress; Contact@tartelierdemark.com

De gegevens van het contactformulier worden enkel gebruikt voor de afhandeling van uw bestellingen via www. tartelierdemark.com en het e-mail adres kan -mits uw eerder aanvaarde goedkeuring- worden aangewend voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–  zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Contact@tartelierdemark.com

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission)

Cookie Beleid

Wij gebruiken GEEN cookies op onze website:www.tartelierdemark.com